Impressum

FIBRO GmbHFIBRO GmbH
Weidachstraße 41-43 August-Läpple-Weg
D-74189 Weinsberg D-74855 Hassmersheim
Postfach 1120Postfach 1120
D-74183 WeinsbergD-74851 Hassmersheim
T +49 7134 73-0T +49 6266 73-0
F +49 7134 73-218F +49 6266 73-237
info@fibro.deinfo@fibro.de
www.fibro.com www.fibro.com

Geschäftsführer:

Jürgen Gurt
Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stuttgart - HRB 100248
Umsatzsteuer - ID Nr.: DE 145764961
Steuer-Nr.:65200/38903

 

Anbieterkennzeichnung gem. § 5 TMG

NOTKI PRAWNE

1. CEL TYCH INFORMACJI

Treści, które są oferowane na naszej witrynie internetowej, służą za pierwszą informację o naszym przedsiębiorstwie oraz naszych produktach i usługach. Pomimo, że starannie zestawiliśmy te treści, to informacje umieszczone na naszych stronach internetowych są niewiążące. Zwłaszcza opisy produktów i usług nie stanowią żadnych informacji o właściwościach i cechach, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w informacjach. Może być również tak, że informacje na naszej witrynie internetowej nie będą już aktualne. Korzystając z naszej strony internetowej proszę mieć to na uwadze. Jeżeli zwrócicie się Państwo do nas z zapytaniem, chętnie udzielimy wiążących informacji na temat naszych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich treści umieszczanych na witrynie internetowej.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Treści na naszej witrynie internetowej, jak np. teksty, zdjęcia, ilustracje, elementy graficzne, bazy danych czy programy komputerowe, są chronione prawem autorskim i/lub prawem konkurencji przed wykorzystaniem przez osoby trzecie bez zgody właściciela prawa. Na naszej witrynie internetowej korzystamy z naszych własnych znaków oraz znaków osób trzecich nawet, jeśli nie byłyby one odpowiednio oznaczone. Użytkownikowi witryny internetowej nie przyznaje się praw do treści, które podlegają prawu autorskiemu lub prawom własności przemysłowej, chyba że w takim zakresie, jaki jest potrzebny do tego, aby użytkownikowi pokazać witrynę internetową zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nawet użytkownik będzie mógł zapisać treści witryny internetowej, to nie przenosimy żadnych praw do powielania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania ani jakiegokolwiek innego wykorzystania, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w danej treści.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wraz z naszą prezentacją w Internecie przedstawiamy naszą paletę usług oraz strukturę naszego przedsiębiorstwa. Ponadto za pośrednictwem formularza kontaktowego istnieje możliwość nawiązania kontaktu z nami. Bardzo ważna dla nas jest ochrona Państwa sfery prywatnej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez nas wyłącznie zgodnie z postanowieniami prawnymi.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe.

1. ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA, ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Jako komórka odpowiedzialna występuje spółka FIBRO GmbH. Bliższych informacji na temat FIBRO GmbH możecie Państwo zasięgnąć w metryczce. Jeżeli macie Państwo pytania oraz sugestie odnośnie ochrony danych osobowych, możecie się Państwo z nami skontaktować poprzez przesłanie maila na adres info@fibro.de. Ta notka odnośnie ochrony danych osobowych dotyczy gromadzenia i wykorzystania danych osobowych w momencie wejścia na stronę internetową spółki FIBRO GmbH oraz korzystania z niej.

2. GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwo możecie wchodzić na naszą stronę internetową bez potrzeby podawania nam swoich danych osobowych. W chwili wejścia na nasze strony internetowe, przy pomocy środków technicznych zostaną automatycznie wygenerowane informacje dotyczące komunikacji (np. wywołane treści), abyście Państwo mogli odbierać odpowiednie treści. Dane te będą przez nas zapisywane i wykorzystywane, ale bez konkretnego odniesienia do osób (np. poprzez anonimizację adresu IP), aby uzyskać informacje techniczne lub statystyczne dotyczące usuwania zakłóceń lub ulepszania witryny internetowej, albo w celu wyszukiwania informacji oraz przeprowadzenia analizy. Dane otrzymamy dopiero wtedy, gdy nawiążecie Państwo kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym muszą być wypełnione jedynie zaznaczone pola.

3. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje podane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystamy jedynie do opracowania wiadomości od Państwa. Nie wykorzystamy danych do wysyłania reklamy pocztowej czy mailingów, ani do wysyłania newsletterów. Danych osobowych nie przekazujemy osobom trzecim, chyba że wyrazicie Państwo na to wcześniej swoją zgodę lub będzie to ustawowo dozwolone. W tych ramach zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych, jeżeli jest to potrzebne do obrony uzasadnionych interesów oraz gdy nie istnieje żaden powód do założenia, że interes osoby zainteresowanej, który jest godny uwagi, przeważy na rzecz wyłączenia przekazywania danych. Możemy przekazywać dane do zleceniobiorców, którym to zlecimy i których będziemy nadzorować, oni zaś będą dokonywać serwisu technicznego (np. hosting, obsługa techniczna). Wykorzystywanie przez Państwa danych pozyskanych przez Google poprzez reklamę związaną z interesami oraz danych dotyczących odwiedzających u operatorów zewnętrznych (np. wiek, płeć oraz zainteresowania) w Google Analytics.

4. UJAWNIENIE, UDZIELANIA INFORMACJI, USUWANIE ORAZ ZABLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niezwłocznie i bezpłatnie udzielimy informacji, na życzenie drogą elektroniczną lub na piśmie, o zapisanych danych osobowych pytającej osoby. Zanim udzielimy takiej informacji możemy nalegać na przekazanie dokumentów, które wykażą identyczność i autentyczność osoby zwracającej się z zapytaniem. W zależności od celu podjęcia przez Państwa kontaktu, Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie wykasowane lub zablokowane, jeżeli ich zapisanie w celu przetwarzania lub z innych powodów nie będzie już więcej potrzebne.

5. OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, BEZPIECZEŃSTWO

Używamy utartych standardowych procedur bezpieczeństwa standardowych, łącznie z szyfrowaniem, hasłami oraz fizycznym zabezpieczaniem, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem do nich oraz ich ujawnieniem. Wyraźnie zwracamy Państwa uwagę na to, iż informacja przesłana do nas za pomocą formularza kontaktowego nie jest szyfrowana. Jeżeli chcielibyście Państwo przesłać do nas dane, do których przesłania wydaje się być pożądane większe bezpieczeństwo, to prosimy o ich przesłanie do nas inną drogą. Jeżeli macie Państwo pytania odnośnie bezpieczeństwa naszej witryny internetowej, prosimy o skontaktowanie się z nami.

6. COFNIĘCIE ZGODY

Jeżeli użyjemy Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody, na przykład informacji podanych dobrowolnie w formularzu kontaktowym, to w każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę z mocą obowiązującą na przyszłość. Możecie to Państwo zrobić drogą mailową na podany powyżej adres.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Stan: 25 lipca 2011

Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, narzędzia firmy Google Inc. („Google“) do analizy witryn internetowych. Google Analytics używa tzw. „ciasteczek“, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają Państwu przeprowadzenie analizy intensywności ruchu na witrynie. Informacje tworzone przez ciasteczko o korzystaniu przez Państwo z tej witryny internetowej są z reguły przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam też są zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji numeru IP na tej witrynie internetowej, Państwa adres IP w Google zostanie jednak wcześniej skrócony w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy umowy Europejskiego Regionu Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Google będzie używać takie informacje na zlecenie administratora tej witryny internetowej, aby zbierać raporty o aktywności na witrynie oraz świadczyć inne usługi dla administratora witryny internetowej związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP, który w ramach Google Analytics zostanie wysłany przez Państwa przeglądarkę, nie będzie łączony z innymi danymi w Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania w swojej przeglądarce; zwracamy jednakże uwagę na to, że w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli prawdopodobnie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Poza tym możecie Państwo uniemożliwić rejestrowanie danych, które tworzy ciasteczko i które dotyczą Państwa korzystania z witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) Google, a także uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej udostępnioną pod linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wykorzystywanie przez Państwa danych pozyskanych przez Google poprzez reklamę związaną z interesami oraz danych dotyczących odwiedzających u operatorów zewnętrznych (np. wiek, płeć oraz zainteresowania) w Google.

Conversion Tracking:

Sukces naszych kampanii reklamowych za pośrednictwem Google Adwords jest mierzony metodą Google Conversion Tracking. Jeżeli zostaliście Państwo przekierowani na naszą witrynę internetową za pośrednictwem ogłoszenia w Google, to na Państwa komputerze zostanie umieszczone ciasteczko. Za jego pośrednictwem otrzymamy informację zwrotną, z jakich ofert na naszej witrynie internetowej korzystali nasi Klienci. Ciasteczka są automatycznie usuwane po 30 dniach. Dane osobowe nie są przy tym przekazywane do firmy Fibro. Jeżeli chcielibyście Państwo dezaktywować ciasteczka dla narzędzia analitycznego Conversion-Tracking, to możecie ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, żeby domena "googleadservices.com" blokowała ciasteczka.

NOTKA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DIVA

Do celów marketingowych oraz optymalizacji, na tej witrynie internetowej używane są produkty i usługi firmy Burda Direkt Services (www.burdadirektservices.de). Przy tym są gromadzone, przetwarzane i zapisywane te dane, z których tworzy się profile użytkowników pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i racjonalne, profile użytkowników są całkowicie zanonimizowane. W takiej sytuacji wkraczają ciasteczka do akcji. Ciasteczka są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą do ponownej identyfikacji danej przeglądarki. Gromadzone dane, które mogą zawierać również dane osobowe, są przesyłane do Burda Direkt Services lub są gromadzone bezpośrednio przez Burda Direkt Services. Burda Direkt Services może wykorzystywać informacje pozostawiane przez odwiedzających w witrynach internetowych w celu tworzenia zanonimizowanych profili użytkowników. Pozyskiwane przy tym dane nie będą wykorzystywane bez oddzielnej zgody zainteresowanego w celu osobistego zidentyfikowania odwiedzającego tę witrynę internetową; nie będą też łączone z danymi osobowymi poprzez skojarzenie z właścicielem pseudonimu. Jeżeli gromadzone są adresy IP, to zostaną one niezwłocznie zanonimizowane po ich zgromadzeniu poprzez wykasowanie ostatniego bloku numerycznego. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko gromadzeniu, przetwarzaniu i zapisywaniu danych z mocą obowiązującą na przyszłość: Usuń z Website-Tracking