Filozofia przedsiębiorstwa

Wartości Grupy LÄPPLE determinują kulturę naszej firmy. Kierują naszymi działaniami i są naszym zobowiązaniem do postępowania wobec społeczeństwa, naszych partnerów i między sobą.

Wartości te dzielą się na trzy wartości dotyczące marki i trzy wartości dotyczące właściwości. Wartości dotyczące marki symbolizują to, czego synonimem jesteśmy i wyraźnie informują, czego można oczekiwać od naszej firmy.

Wartości dotyczące właściwości mówią, jacy jesteśmy. Wyrażają świadomość i nastawienie z jakimi codziennie idzie do pracy każdy pracownik zespołu LÄPPLE.

zorientowanie na sukces świadomość odpowiedzialności innowacyjność kompetencje niezawodność bliskość

FIBRO posiada teraz logo potwierdzające przejście audytu równości płac Logib-D geprüft

 

Program Logib-D będzie wdrażany przez Federalne Ministerstwo ds. Rodzin, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (niem.: BMFSFJ) we współpracy ze znanymi niemieckimi partnerami gospodarczymi.

Poprzez uczestnictwo w naradach przy programie Logib-D firma nasza dowodzi, że równość wynagrodzeń pracownic i pracowników jest ważną podstawą naszej polityki personalnej.

www.logib-d.de

 

 


Science and Innovation

Stifterverband is a joint initiative started by companies and foundations – the only one in Germany to be devoted entirely to consulting, networking and promoting improvements in the fields of education, science and innovation.

Award Euroblech