FIBRO GmbH dzieli się na dwa działy
Normalia i stoły obrotowe

Kontakt
Normalia

Zakład w Hassmersheim
Dział normaliów

August-Läpple-Weg
74855 Hassmersheim
Postfach (skr. pocz.) 1120
D-74851 Hassmersheim
T +49 6266 73-0
F +49 6266 73-237
info@fibro.de

Kontakt
Stoły obrotowe

Zakład w Weinsbergu
Dział stołów obrotowych

Weidachstraße 41-43
74189 Weinsberg
Postfach (skr. pocz.) 1120
D-74183 Weinsberg
T +49 7134 73-0
F +49 7134 73-218
info@fibro.de

Skontaktuj się z FIBRO

Weidachstraße 41-43 | 74189 Weinsberg | Germany

info@fibro.de

+49 7134 73-0