FIBRO GmbH dzieli się na dwa działy
Normalia i stoły obrotowe

FIBRO POLSKA Sp. z o.o.

Aleja Armii Krajowej 220 Pawilon AG pietro 3
43-316 Bielsko-Biała
T: + 48 33 480 22 10
info@fibro.pl

Tutaj znajdziesz swojego doradcę technicznego

 

 

TECHNIK SERWISU

Dominik Niesyt

Aleja Armii Krajowej 220 Pawilon AG pietro 3
43-316 Bielsko-Biała
M: + 48 605 987 777
T:  + 48 33 480 22 10
d.niesyt@fibro.pl


Kontakt
Normalia

Zakład w Hassmersheim
Dział normaliów

August-Läpple-Weg
74855 Hassmersheim
Postfach (skr. pocz.) 1120
D-74851 Hassmersheim
T +49 6266 73-0
F +49 6266 73-237
info@fibro.de

Kontakt
Stoły obrotowe

Zakład w Weinsbergu
Dział stołów obrotowych

Weidachstraße 41-43
74189 Weinsberg
Postfach (skr. pocz.) 1120
D-74183 Weinsberg
T +49 7134 73-0
F +49 7134 73-218
info@fibro.de

Skontaktuj się z FIBRO POLSKA Sp. z o.o.

Aleja Armii Krajowej 220 Pawilon AG pietro 3 | 43-316 Bielsko-Biała | POLSKA

info@fibro.pl

+48 33 480 22 10