KONTROLA BEZPRZEWODOWA SYSTEM
BEZPRZEWODOWEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA WPM (WIRELESS PRESSURE MONITORING)

Opcjonalny, opatentowany bezprzewodowy system monitorowania ciśnienia (Wireless Pressure Monitoring System – WPM) kontroluje drogą radiową poziom ciśnienia i temperaturę sprężyn gazowych FIBRO. Zanim powstanie wadliwa część, operator prasy otrzymuje komunikat z systemu WPM i może zastosować odpowiednie środki.

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA:

 • Prewencyjne zapewnienie jakości
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa procesów
 • Ograniczone do minimum okresy przestojów narzędzi
 • Zredukowane nakłady środków związane z konserwacją
  Monitorowanie ewentualnych błędów.
  Pozwala to na wydłużenie okresów międzykonserwacyjnych.
  Koszty prac konserwacyjnych i napraw są redukowane.

 

[Translate to Polish:]

Ihr Vorteil:

 

 • Permanente Überwachung und Dokumentation.
 • Rechtzeitige Fehlersignalisierung vor Fehlteilproduktion.
 • Frühzeitige Verschleißerkennung und gezielte Fehlersuche.
 • Vermeidung von Ausfallzeiten und Folgeschäden.
 • Minimierung der Leckagestellen.
 • Vereinfachte Konstruktion und Montage.
 • Bedarfsoptimierte Wartungsintervalle reduzieren Wartungs- und Reparaturkosten.

 

 

Konfigurator sprężyn gazowych
Konfigurator sprężyn gazowych

More »
Strefa chroniona
Strefa chroniona

More »