KONTROLA BEZPRZEWODOWA SYSTEM
BEZPRZEWODOWEGO MONITOROWANIA CISENIA WPM

Opcjonalny, opatentowany bezprzewodowy system monitorowania ciśnienia (Wireless Pressure Monitoring System – WPM) kontroluje drogą radiową poziom ciśnienia i temperaturę sprężyn gazowych FIBRO. Zanim powstanie wadliwa część, operator prasy otrzymuje komunikat z systemu WPM i może zastosować odpowiednie środki.

ZALETY:

  • stały monitoring i dokumentacja
  • wczesna sygnalizacja awarii
  • szybkie wykrywanie zużycia i ukierunkowane rozwiązywanie problemów
  • Unikanie okresów przestoju wywołanych awariami oraz ich następstw
  • Minimalizacja miejsc wycieku
  • uproszczona konstrukcja i montaż
  • Optymalizacja częstotliwości prac konserwacyjnych celem zredukowania do minimum kosztów konserwacji i napraw.