SPRĘŻYN ZWOJOWYCH - WYBÓR ASSISTANT

Na trwałość zwojowych sprężyn naciskowych wpływa ich konstrukcja oraz warunki pracy materiału, z którego są zbudowane. Istotnym warunkiem wysokiej trwałości sprężyny jest odpowiednie wyznaczenie wartości jej ugięcia (stosunku naprężenia wstępnego do maksymalnego) przy zachowaniu dopuszczalnego naprężenia ścinającego (zgodnie z tabelą i wykresem).

Ugięcie sprężyny S1…Sn składa się z SA1…SAn (skok roboczy sprężyny) i SV1…SVn (ugięcie wstępne sprężyny)
Bsp: SA1 = 20mm, SV1 = 5mm
=> SA1 + SV1 = S1
=> 20mm + 5mm = 25mm

-
-
Ładowanie
Skorzystaj z filtrowania, aby znaleźć pasujące produkty.