JEDNOSTKI WYKRAWAJĄCE,
MECHANICZNY

Jednostki wykrawające, które są mechaniczne, uzupełniają nasze
Asortyment jednostek krzywkowych i rolkowych.

W prasowniach produkcyjnych często stajesz przed wyzwaniem wykonania operacji tłoczenia lub gięcia w kierunku, który nie jest taki sam jak kierunek pracy prasy. Zwykle w takich sytuacjach stosuje się zespoły krzywkowe, które przekształcają pionowy ruch prasy w kierunku poziomym.

Zmiana kierunku wykrawania / zginania podczas skoku prasy umożliwia stworzenie bardzo wąskich tolerancji położenia, gdzie dodatkowa operacja po procesie prasowania nie byłaby ekonomicznie możliwa.

Mechaniczne urządzenia wykrawające uzupełniają naszą ofertę jednostek krzywkowych i rolkowych. Zaprojektowane specjalnie dla progresywnych narzędzi prasujących, mogą być stosowane w każdej sytuacji, w której konwencjonalne urządzenia krzywkowe pokazują swoje ograniczenia.