Metryczka

FIBRO GmbH

Siedziba główna
Weidachstraße 41-43
D-74189 Weinsberg
Postfach 1120
D-74183 Weinsberg

Strona operacyjna
August-Läpple-Weg
D-74855 Hassmersheim
Postfach 1120
D-74851 Hassmersheim
T +49 6266 73-0
F +49 6266 73-237
info@fibro.de
www.fibro.com

NOTKI PRAWNE

1. CEL TYCH INFORMACJI

Treści, które są oferowane na naszej witrynie internetowej, służą za pierwszą informację o naszym przedsiębiorstwie oraz naszych produktach i usługach. Pomimo, że starannie zestawiliśmy te treści, to informacje umieszczone na naszych stronach internetowych są niewiążące. Zwłaszcza opisy produktów i usług nie stanowią żadnych informacji o właściwościach i cechach, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w informacjach. Może być również tak, że informacje na naszej witrynie internetowej nie będą już aktualne. Korzystając z naszej strony internetowej proszę mieć to na uwadze. Jeżeli zwrócicie się Państwo do nas z zapytaniem, chętnie udzielimy wiążących informacji na temat naszych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich treści umieszczanych na witrynie internetowej.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Treści na naszej witrynie internetowej, jak np. teksty, zdjęcia, ilustracje, elementy graficzne, bazy danych czy programy komputerowe, są chronione prawem autorskim i/lub prawem konkurencji przed wykorzystaniem przez osoby trzecie bez zgody właściciela prawa. Na naszej witrynie internetowej korzystamy z naszych własnych znaków oraz znaków osób trzecich nawet, jeśli nie byłyby one odpowiednio oznaczone. Użytkownikowi witryny internetowej nie przyznaje się praw do treści, które podlegają prawu autorskiemu lub prawom własności przemysłowej, chyba że w takim zakresie, jaki jest potrzebny do tego, aby użytkownikowi pokazać witrynę internetową zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nawet użytkownik będzie mógł zapisać treści witryny internetowej, to nie przenosimy żadnych praw do powielania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania ani jakiegokolwiek innego wykorzystania, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w danej treści.