ODPOWIEDZIALNY ŁAD KORPORACYJNY
ŁAD KORPORACYJNY

Ład korporacyjny oznacza odpowiedzialne i długofalowe zarządzanie przedsiębiorstwami.

W Grupie LÄPPLE ład korporacyjny obejmuje wszystkie obszary działalności firmy i jest integralną częścią kultury korporacyjnej. Zarząd i rada nadzorcza efektywnie współpracują w interesie spółki w tym zakresie.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Kodeks Postępowania Grupy LÄPPLE to wytyczne dotyczące odpowiedzialnego postępowania wszystkich naszych pracowników. W tym przypadku deklaracja Grupy LÄPPLE o przestrzeganiu prawa i porządku jest związana z naszymi zasadami etycznymi, naszymi wartościami i wewnętrznymi regulacjami. Stanowi ona pomoc w orientacji wobec wszelkich wyzwań w codziennej pracy i formułuje podstawowe standardy, których przestrzegamy w pracy. Wyjaśnia, jak radzić sobie z ewentualnymi pytaniami lub trudnymi sytuacjami.

Kodeks Postępowania Grupy LÄPPLE ma zastosowanie zarówno w kontaktach wewnętrznych, jak i w kontaktach z partnerami biznesowymi, władzami i społeczeństwem.