Wyprodukuj się płynnie
Produkcja narzędzi oparta na interwałach czasowych

Przy produkcji potokowej (zasada potokowa) maszyny i urządzenia są rozmieszczane zgodnie z przepływem produkcji lub zgodnie z kolejnością potrzebnych operacji technicznych. W tym celu potrzebne jest optymalne i ergonomiczne udostępnianie narzędzi i materiału dla każdego pojedynczego stanowiska pracy. Rozumie się samo przez się, że przy tym również zaopatrzenie w normalia musi przebiegać jak po sznurku.

FIBRO spełnia w sposób optymalny warunki konieczne dla produkcji potokowej opartej na interwałach czasowych. Dostarczamy dokładnie zamówioną ilość, w żądanym momencie, w żądanej jakości, z żądanym opisem, prawidłowo skomisjonowaną oraz w pasującym pojemniku logistycznym. Dzięki temu można uniknąć okresów nieużytkowania przy produkcji narzędzi, zminimalizować długość cyklu operacji, zredukować stany materiałowe, a także zoptymalizować przejrzystość w procesie obróbki wykańczającej.

FIBRO GmbH
Zakład w Hassmersheim

Standardowe części firm

August-Läpple-Weg
D-74855 Hassmersheim
T +49 6266 73-0
F +49 6266 73-237

technischer.service@fibro.de

 

 

 

 

 

FIBRO POLSKA Sp. z o.o. · Części znormalizowane

Aleja Armii Krajowej 220 Pawilon AG pietro 3 / pokoj 306 43-316 Bielsko-Biała

info@fibro.pl

+48 33 480 22 10