Nasze podstawowe założenia
Odpowiedzialność

FIBRO ponosi odpowiedzialność wobec pracowników, partnerów biznesowych, akcjonariuszy LÄPPLE AG, społeczeństwa i środowiska. Zaufanie i pełne szacunku podejście do wszystkich interesariuszy zawsze było naszym podstawowym założeniem i częścią filozofii przedsiębiorstwa w tradycyjnym biznesie rodzinnym.

FIBRO jest zaangażowane w technologie, rozwiązania i produkty, które łączą wartość dla klienta z wkładem w zrównoważony rozwój firmy.

Zapewniamy zrównoważony rozwój firmy przez inwestowanie w pracowników, ciągłe doskonalenie oraz badania i rozwój.