NEXT GENERATION
WIRELESS PRESSURE MONITORING

Zatwierdzenie w

Opatentowany zależny od platformy i producenta system Wireless Pressure Monitoring System (WPM) kontroluje ciśnienie i temperaturę sprężyn gazowych. Czujniki poprzez bluetooth przekazują dane do bramki webowej, która poprzez WLAN lub LAN tworzy połączenie z Państwa urządzeniami końcowymi. Specjalnie stworzone oprogramowanie analizuje dane do sterowania procesem i zapobiegawczej konserwacji, co zwiększa Państwa wydajność przez wczesne wykrywanie zużycia i zoptymalizowaną pod kątem zapotrzebowania częstotliwość konserwowania. Państwa zdefiniowane działania zapewniają w ten sposób bezbłędną produkcję. Nasz system globalnie udostępnia Państwu dane produkcyjne i proaktywnie powiadamia Państwa w razie spadku poniżej granicy ciśnienia i temperatury.

Dzięki połączeniu w sieć naszych narzędzi, maszyn oraz innych obiektów krok po kroku możecie Państwo stworzyć inteligentną fabrykę.

 

JAKIE NOWOŚCI?

  • IoT-Gateway z połączeniem z chmurą
  • Webowy interfejs użytkownika
  • Wewnętrzne zapisywanie danych procesowych
  • Proaktywna funkcja e-mail

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

  • Za pomocą naszego systemu WPM możecie Państwo w pełni zoptymalizować swoją produkcję.
  • Możecie Państwo zredukować czasy awarii z powodu spręży gazowych oraz nieplanowane nakłady na konserwację i utrzymywanie w sprawnym stanie.
  • Możecie Państwo oczekiwać niskich kosztów inwestycji przy krótkich okresach amortyzacji.
ULOTKA WPM 2.1

KATALOG WPM

Please accept marketing-cookies to watch this iframe.
Please accept marketing-cookies to watch this iframe.