KOMPLEKSOWA JAKOŚĆ
NASZE CERTYFIKATY

Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, ochrona środowiska i zapewnianie jakości jest głęboko zakorzenione w naszej polityce korporacyjnej.

Komponenty FIBRO spełniają najwyższe wymagania jakościowe i standardy bezpieczeństwa na wszystkich poziomach. Na podstawie kompleksowej analizy i konsultacji FIBRO gwarantuje normalia w produkcji narzędzi, form i budowie maszyn w celu zagwarantowania zindywidualizowanego doboru technologii produkcji i wykorzystania najnowocześniejszych procesów produkcyjnych. Nasi klienci korzystają w równym stopniu z wysokiej precyzji, wysokiej wydajności i długiej żywotności produktu.

Znakomite wyniki w zakresie jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa są dla nas motywacją i zobowiązaniem. Aby sprostać nawet najwyższym wymaganiom, FIBRO stale promuje i kształci poczucie odpowiedzialności i zaangażowania u swoich pracowników w tych obszarach.

Nasz system zarządzania zapewnia,

  • że wszystkie działania mające wpływ na cele firmy, jak również zgodność z wymogami w zakresie ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa pracy są właściwie prowadzone, monitorowane i (w razie potrzeby) rejestrowane;
  • że odpowiednie wymagania są uwzględniane we wszystkich procesach przez ścisłą koordynację procedur jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz że synergie są wykorzystywane z korzyścią dla klientów i pracowników, środowiska i bezpieczeństwa produktów, zakładów i procesów;
  • że wszystkie działania są skutecznie prowadzone ponad podziałami, poprzez konsekwentną orientację procesów.
     

         AEO – Authorised Economic Operator

         Energieaudit

        Systemy zarządzania jakością – wymagania

        Systemy zarządzania środowiskowego – wymagania wraz z wytycznymi dotyczącymi stosowania

        Occupational health and safety management system

        System zarządzania spełnia wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001.

         AEO – Authorised Economic Operator

         Energieaudit

        Systemy zarządzania jakością – wymagania

        Systemy zarządzania środowiskowego – wymagania wraz z wytycznymi dotyczącymi stosowania

        Occupational health and safety management system

        System zarządzania spełnia wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001.

Oszczędność energii
Optymalizacja oświetlenia FIBRO GmbH

Optymalizacja oświetlenia
FIBRO GmbH – 2013

Optymalizacja oświetlenia
Lokalizacja: Weinsberg – 2013

Optymalizacja oświetlenia
Lokalizacja: Hassmersheim – 2013