ELEMENTY TRANSPORTOWE I MOCUJĄCE
NASZA BOGATA OFERTA AKCESORIÓW DO CZĘŚCI ZNORMALIZOWANYCH

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE PAŃSTWA NARZĘDZI
ELEMENTY TRANSPORTOWE I MOCUJĄCE

Nasza bogata oferta akcesoriów do części znormalizowanych obejmuje m.in. elementy mocujące, czopy zaciskowe i nośne oraz urządzenia i akcesoria służące do podnoszenia. Elementy nośne i trzymające, które są przewidziane do bezpiecznego transportowania narzędzi o masie maks. 63.000 kg, wykonujemy dla żądanego rozmiaru i żądanej grupy wagowej.

Osprzęt do podnoszenia spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/EG odnośnie oznakowania CE.

Deklarację zgodności oraz dokumentację techniczno-ruchową można otrzymać w firmie FIBRO dzwoniąc pod numer telefonu: + 48 33 480 22 10 lub wysyłając maila na adres: info@fibro.pl

Downloads