Zaświadczenia o zwolnieniu z potrącenia podatku

zgodnie z §48b ust. 1 zdanie 1 Ustawy o podatku dochodowym (niem.: EStG)