suwaki niestandardowe

W wielu obszarach produkcji narzędzi suwaki nabywane od firm zewnętrznych przyjęły się jako opłacalny standard. Zróżnicowane serie suwaków umożliwiają wykorzystanie rozwiązań standardowych do wielu zastosowań.

Złożone geometrie komponentów, nakładanie się z urządzeniami do mechanizacji lub zmienione wymagania geometryczne wobec suwaków nie pozwalają w wielu przypadkach na zastosowanie standardowych suwaków klinowych. Alternatywą dla stosowanych tutaj suwaków własnej konstrukcji są suwaki FIBRO konfigurowane pod kątem konkretnych narzędzi. Powoduje to połączenie zindywidualizowanych wymagań z zaletami standardowych suwaków klinowych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych kompetencji z korzyścią dla siebie

FIBRO wytwarza suwaki dopasowane do konkretnych narzędzi zgodnie z takimi samymi standardami technicznymi, jak suwaki katalogowe. Dzięki wcześniejszemu przesłaniu zapytania możemy ściśle monitorować proces projektowania narzędzia, co umożliwia nam stworzenie optymalnego rozwiązania dla Państwa zastosowania. Nasze niestandardowe suwaki eliminują nadmierne nakłady logistyczne z Państwa procesów składania zamówień oraz z procesu zaopatrzenia w części w warsztacie. Sposób montażu suwaka skonfigurowanego pod kątem określonego narzędzia odpowiada procedurom w przypadku suwaków katalogowych; wyeliminowane zostają czynności instalacyjne i synchronizacyjne w przypadku suwaków własnej konstrukcji. Analiza konstrukcji tych suwaków stanowi podstawowy warunek wstępny dla niezakłóconej eksploatacji przez cały zamierzony cykl życia danego suwaka. Zastosowanie w suwaku maksymalnej liczby standardowych elementów umożliwia błyskawiczne dostarczenie części zamiennych w sytuacji, gdy w cyklu życia narzędzia dojdzie jednak do niepożądanego zużycia. Tym samym firma FIBRO jest kompetentnym partnerem we wszystkich kwestiach związanych z Państwa suwakami, przez cały czas projektowania narzędzia i jego montażu oraz w całym okresie eksploatacji suwaka.

Cechy suwaków niestandardowych

Suwaki FIBRO skonfigurowane pod kątem konkretnych narzędzi mają z reguły te same cechy i parametry jak suwaki z naszego katalogu. Możemy przy tym uzyskać szerokości robocze wynoszące 2000 mm.

Jak przebiega proces?

Suwaki dopasowane do konkretnych narzędzi stosuje się wszędzie tam, gdzie suwaki katalogowe nie mogą spełnić wymagań stawianych przez narzędzie. Mogą to być bardzo proste zmiany, jak np. szersza powierzchnia robocza, a także bardzo złożone modyfikacje, takie jak całkowite przesunięcie komponentów suwaka, wielokrotnie odsadzone powierzchnie robocze, zmienione sztywność itd.

Podstawą precyzyjnego opracowania suwaka dopasowanego do narzędzia jest w miarę możliwości jak najdokładniejszy opis Państwa wymagań wobec produktu. Oprócz oczekiwanej metody projektowania (na której serii ma wzorować się Państwa suwak) potrzebujemy również szczegółowego opisu zakresu zmian. Opcjonalnie mogą Państwo również przedstawić sytuację na przykładzie narzędzia i przesłać nam jego dane projektowe (np. lokalizacja elementu, plan procesu, maks. możliwa przestrzeń montażowa suwaka) oraz otoczenia narzędzia (np. ograniczenia narzucane przez urządzenia do mechanizacji). W takim przypadku firma FIBRO przejmuje za Państwa cały proces opracowania suwaka dopasowanego do konkretnego narzędzia.

Rzecz jasna mają Państwo również możliwość przekazania nam zmodyfikowanych danych CAD naszych suwaków katalogowych, na podstawie których będziemy mogli określić cechy charakterystyczne suwaka dopasowanego do narzędzia. Jednakże z uwagi na gwarancję analiza wiarygodności i wykonalności oraz przygotowanie technik produkcyjnych wraz ze związanymi z tymi potencjalnymi zmianami technicznymi odbędą się w naszej firmie.

Z reguły w ciągu 3 dni roboczych od przesłania zapytania otrzymają Państwo od nas projekt CAD suwaka dopasowanego do narzędzia. W formacie CATIA V5, lub opcjonalnie w neutralnym formacie wymiany danych STEP wraz z numerem artykułu przypisanym do suwaka. W trakcie realizacji projektu numer ten umożliwi nam jednoznacznie przyporządkowanie dalszych uzgodnień, a także dokonanie zakupu suwaka. Równolegle do projektu nasz dział sprzedaży opracowuje ofertę suwaka dopasowanego do narzędzia.

Uszczegółowienie technik produkcyjnych oraz wykonanie suwaka dopasowanego do narzędzia odbywają się dopiero po dopuszczeniu do produkcji przez Państwa. Po tym dopuszczeniu do produkcji większe modyfikacje, jak np. zmiana kąta suwaka są możliwe tylko warunkowo zależnie od etapu produkcji i wymagają skonsultowania z nami. Zmiany wprowadzone po dopuszczeniu do produkcji mogą powodować dodatkowe koszty i opóźnienia w dostawach.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela nasz dział techniczny oraz dział sprzedaży. Dane osób kontaktowych patrz wykaz „AWARIA/Kontakty”

DOWNLOADS

Służymy pomocą w nagłych przypadkach,
np. w razie awarii narzędzia.

W sytuacji awaryjnej można się z nami skontaktować w następujący sposób:
telefonicznie: +49 6266 73-112
przez e-mail: cam.crash@fibro.de

W razie pytań dotyczących naszej oferty suwaków,
prosimy o kontakt z:

Markus Steinhilber

Key Account Manager
Cam Applications
m.steinhilber@fibro.de
T +49 151 64975857

Roberto Inchingoli

Key Account Manager
Cam Applications
r.inchingoli@fibro.de
T +49 160 96871380

Markus Meyer

Manager
Cam Applications
cam.engineering@fibro.de
T +49 6266 73-210

 

Georg Schreck

Productmanager
Cam Applications
cam.engineering@fibro.de
T +49 6266 73-210

 

Pytania techniczne prosimy kierować na adres:

cam.engineering@fibro.de